Het IJ bij de Nieuwe Brug in de winter, gezien naar het westen

Rechts de Tesselse Kade en het 'Huis met het Torentje', een imposant huis dat in 1553 werd gebouwd. De eerste bewoner was een reder, die het torentje liet bouwen als uitkijkpost, om zicht te krijgen op zijn schepen als deze het IJ binnenzeilden. Links hiervan staat het Paalhuis, waar de schepen het paalgeld (havengeld) moesten betalen (afgebroken in 1681). Aansluitend de Nieuwe Brug over het Damrak. Links, in de verte, het Zeerecht. Jan Abrahamsz. beerstraten heeft altijd in Amsterdam gewoond. Hij was gespecialiseerd in topografisch natuurgetrouwe stadsgezichten, veelal bij winter.