Anatomische les van Dr. Frederick Ruysch

Aan de hand van een doodgeboren kindje demonstreert Frederik Ruysch de bloedtoevoer van de placenta via de navelstreng. Het kind is door de schilder opvallend groot weergegeven, om zo de ontleding goed in beeld te brengen. De geopende buik contrasteert met het bleke huidje. Het kindje lijkt eerder in slaap dan dood. Dit effect is subtiel versterkt doordat het handje van het kind de navelstreng omklemt. Naast de groep toekijkende chirurgijns staat Hendrik Ruysch, het zoontje van de praelector. Hij houdt een geprepareerd skelet van een kind vast. Jan van Neck was afkomstig uit Enkhuizen. Hij werkte regelmatig in Amsterdam. Dit schilderij is wellicht zijn meest ambitieuze portretopdracht.