Amsterdam, noordelijk stadsdeel gezien uit noordwestelijke richting