Hart Amsterdammuseum »

Maurice Boyer over Heer Schaefer rot op

Jasper Slob

Wethouder Stadsvernieuwing Schaefer zei: “in gelul kun je niet wonen”. De bewoners van de Staatsliedenbuurt waren bang. Zou hij hun buurt ook laten slopen? Het saamhorigheidsgevoel verdween. Maurice Boyer was erbij om het vast te leggen.

Lees verder