Hart Amsterdammuseum »

Venus en Mars in het net van Vulcanus

Tom van der Molen

Gevangen in het net van haar man Vulcanus buigt de godin Venus haar hoofd. Haar medegevangene Mars wendt zich van haar af en werpt zijn blik afwachtend op naar de tronende oppergod Jupiter. Niet veel eerder betraden Mars en Venus nog samen het bed van Vulcanus. De spanning in de scène die Rembrandt hier heeft geschetst is duidelijk voelbaar.
Vulcanus, de smid van de goden betrapte zijn vrouw en…

Lees verder