Hart Amsterdammuseum »

Teruggevonden in depot: Abraham’s jenevervaatje

Jaap Boonstra

Introductie
Eén van de laatste voorwerpen die voor de verhuizing in het oude restauratieatelier behandeld werden was een klein vaatje met schraag ( inv. nr. KA 6881). Het was ooit aangevraagd als bruikleen, maar dat ging niet door want de toestand was te slecht om het vaatje uit te kunnen lenen. Bij het controleren van de gegevens bleek het als collectie Willet te boek te staan (letterlijk:…

Lees verder