Hart Amsterdammuseum »

Maarten Jansen

Het hele jaar door komen er bij het Amsterdam Museum objecten 'in beeld' die in aanmerking komen om te worden opgenomen in de historische collectie van de gemeente Amsterdam. Ze worden aangeboden als schenking, aankoop, langdurig bruikleen of soms als legaat. Aan mij is een coördinerende rol gegeven in het selectieproces van aanwinsten. Ik ondersteun de conservatoren bij het vaststellen aan welke…

Lees verder