Hart Amsterdammuseum »

Maarten Jansen

Het hele jaar door komen er bij het Amsterdam Museum objecten 'in beeld' die in aanmerking komen om te worden opgenomen in de stadscollectie. Ze worden aangeboden als schenking, aankoop, langdurig bruikleen of soms als legaat. Mijn rol is het coördineren van het selectie- en ontsluitingsproces van de aanwinsten. Ik ondersteun de conservatoren bij het vaststellen of aanbiedingen voldoen aan de…

Lees verder