Hart Amsterdammuseum »

Peter Alma op reis naar Museum Arnhem

Marloes Kuiper

Het Amsterdam Museum geeft jaarlijks vele objecten uit de stadscollectie in bruikleen aan andere musea in Nederland en ver daar buiten. Stukken die bewaard worden in het depot, komen op die manier onder de aandacht van het publiek en dikwijls in een heel andere context dan in het stedelijke historische perspectief dat eigen is aan het Amsterdam Museum. Een mooi voorbeeld is de expositie over…

Lees verder