Hart Amsterdammuseum »

Het Randstedelijke web

Winnie Hofmeester

Nergens wonen zoveel mensen in de stad als in de Republiek. Het merendeel van de Hollanders is stadsbewoner. De huidige Randstad is in de 17de eeuw al duidelijk herkenbaar: steden en platteland zijn onderling sterk verbonden. Het platteland van de Lage Landen fungeert als moes- en pleziertuin van de steden. Boeren verkopen hun groente, fruit, vlees en zuivel aan stadsbewoners. Stedelingen hebben…

Lees verder