Hart Amsterdammuseum »

Vrijheid van drukpers

Quirine van Aerts

Niemand in de Republiek mag om zijn geloof worden vervolgd: weerzin tegen de Spaanse Inquisitie is blijvend. De tolerantie in de Nederlanden is praktisch en principieel tegelijk. Praktisch omdat de burgerlijke overheid beseft dat het economisch gunstiger is om andersdenkenden te gedogen. De mate van tolerantie en vrijheid verschilt per stad en gewest. In grote steden met een internationaal…

Lees verder