Hart Amsterdammuseum »

Joan Blaeu, wereldbeschrijver

Blaeu (1596-1673) houdt zijn linkerhand op een tellurium, een instrument waarmee het ronddraaien van de aarde aanschouwelijk kon worden gemaakt. Zo toont Blaeu zich als een man van wereldformaat en als beschrijver van de wereld. Hij was de officiële kaartenmaker van de VOC, zat in de Amsterdamse vroedschap en gaf tien- tot twaalfdelige atlassen in verschillende talen uit. Globes en wandkaarten…

Lees verder