Hart Amsterdammuseum »

Delen via Facebook en Twitter

Het is nu mogelijk om een tour te delen via social network sites. Vanaf je mobiel kun je aanklikken of je op Twitter of op Facebook wilt laten zien welke route je loopt. Ook vanaf de webpagina kun je deze opties aanklikken. Via deze sociale netwerken is het meteen mogelijk om de gemaakte foto’s en opdrachten tijdens het lopen van een scene te delen.

Lees verder