Hart Amsterdammuseum ยป

Redeloos, radeloos, reddeloos

Volgens een beroemd Nederlands gezegde was het volk in 1672 redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Als de Engelsen en de Fransen, met twee bisdommen uit Duitsland, gezamenlijk de Republiek aanvallen gaat het bijna mis. De waterlinie en de vloot brengen uiteindelijk redding, maar in veel plaatsen komt het tot oproer en relletjes tegen de regenten en de zogenaamde staatsgezinden.

Lees verder