Hart Amsterdammuseum »

Mogen vrouwen naar de universiteit?

Jilles Al

Natuurlijk niet! Dat zouden de meeste mannen vóór 1871 zonder meer antwoorden. Nergens voor nodig. Vrouwen moesten zorgen voor de kinderen en daar hielp een universitaire studie niet bij. In tegendeel, zo’n studie en de daaruit voortkomende ambities zouden het gezinsleven alleen maar in de weg kunnen staan. Voor je het weet wilden vrouwen na een studie allemaal een baan buitenshuis. Wie moest er…

Lees verder