Hart Amsterdammuseum »

Bruikleen: 18de eeuws glas, jubileumgeschenk

System Administrator

Op 20 september 2008 hebben de leden, tijdens de officiële viering van het 150-jarig bestaan, het jubilerende Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) verblijd met een bijzonder geschenk: een 18de eeuws wijnglas, dat gemaakt werd voor Abraham ter Borg jr, vaandrig van de schutterscompagnie van wijk 28 te Amsterdam. Deze schutterswijk, één van de 60 die de stad telde, werd begrensd wordt door de…

Lees verder