Hart Amsterdammuseum »

Beeld van Spinoza, Nicolaas Dings, 2008

System Administrator

Het leuke van voorstudies is dat ze soms heel anders zijn dan het uiteindelijke kunstwerk. Dit beeldje van Spinoza is een voorstudie, maar het is ook een kunstwerk op zich. Beeldhouwer Nicolas Dings (Tegelen 1953) maakte het in 2008. Hij had de opdracht gekregen om een monument op te richten voor Baruch de Spinoza (Amsterdam 1632 – Den Haag 1677), een van de grootste denkers van de 17e eeuw. Een…

Lees verder