Hart Amsterdammuseum »

#020today: Loterij ten behoeve van het Dolhuis

System Administrator

Op 9 april 1591 stemde de Vroedschap van Amsterdam in met de organisatie van een openbare loterij, waarvan de opbrengst de uitbreiding van het Dol- of krankzinnigenhuis ten goede zou komen. Nadat een jaar lang loten à zes stuivers waren verkocht, vond de trekking plaats op 14 augustus 1592; ze duurde een dag en een nacht lang. Op het schilderij zien we een grote menigte verzameld rond een hoog…

Lees verder