Hart Amsterdammuseum ยป

Geheugensites als vorm van cocreatie

Marijke Oosterbroek laat een aantal voorbeelden zien van tentoonstellingen waarbij het Amsterdam Museum geheugenverhalen heeft gebruikt als onderdeel van tentoonstellingen. Aan bod komt ook het Geheugen van Amsterdam als platform waarop Amsterdammers zelfstandig geheugenverhalen verzamelen.

Lees verder