Hart Amsterdammuseum »

#020today: Presentatie portret overlieden chirurgijnsgilde

System Administrator

Toen de chirurgijn Abraham Titsingh (1684-1776), rechts op het schilderij, in 1731 aantrad als overman van het Chirurgijnsgilde, werd hij geconfronteerd met allerlei frauduleuze praktijken zoals de verkoop van valse chirurgijnsdiploma’s en het verduisteren van geld uit het weduwenfonds. Titsingh weigerde de steekpenningen en kaartte de zaak aan bij de stadsregering, waarop het gildebestuur werd…

Lees verder