Hart Amsterdammuseum ยป

Lees meer over vraag 2

Hester Gersonius

De evangelisten wijden slechts enkele verzen aan de kruisiging van Christus. Het feit dat de Romeinen de kruisdood -de meest schaamtevolle en meest hevige onder straffen- uitsluitend toepassen op de 'zwaarste jongens' onder de misdadigers, kan daarbij een rol gespeeld hebben.

Lees verder