Hart Amsterdammuseum ยป

#020today: Brand in suikerfabriek 'Het Paardenhoofd'

System Administrator

Zonder brandstof kon ook een suikerfabriek uit de eerste helft van de 19de eeuw niet draaien. De temperatuur van de met hout- en kolenvuur gestookte kookketels viel moeilijk te regelen. Brand was dan ook het lot van menige raffinaderij.

Lees verder