Hart Amsterdammuseum »

#020today: Start Week van de Dialoog

System Administrator

Vandaag is de eerste dag van de ‘Week van de Dialoog’ die sinds 2002 jaarlijks wordt georganiseerd. Afgelopen jaar deden, verspreid over het land, 45 gemeenten mee, alwaar ruim 10.000 mensen met elkaar in dialoog gingen. De opzet is dat groepen van 6 tot 8 personen, onder leiding van een gespreksleider, met elkaar van gedachten wisselen over een thema dat per gemeente vooraf is vastgesteld.

Lees verder