Hart Amsterdammuseum »

#020today: Geboortedag Joost van den Vondel

System Administrator

‘Ik sluit van daegh een ring van zesmael ellef jaeren,/ En zie myn hooft besneeuwt, en tel myn gryze haeren,/ Oock zonder glazen oogh, in deze schildery,/ En noch ontvonckt myn hart in lust tot poëzy;/ Terwyl ick Lucifer zyn treurrol leer’ volspelen,/ En met den blixem sla, op hemelsche tooneelen,/Ten schrick en spiegel van de Staetzucht, en de Nyt./ FIat is myn ouderdom? een roock, een damp

Lees verder