Hart Amsterdammuseum »

De Annunciatie van Jacob

De evangelist Lucas beschrijft hoe God de engel Gabriël naar Maria zendt met de boodschap dat de Heilige Geest op haar zal neerdalen en dat zij moeder zal worden van zijn Zoon (Lucas 1:26-38). De Annunciatie of Verkondiging van de boodschap aan Maria, kortweg Verkondiging, spreekt tot het gemoed; menig hart wordt beroerd en menig kunstenaarshand wordt door dit gegeven geleid. Ook die van Jacob.

Lees verder