Hart Amsterdammuseum »

#020today: Verdrag Nederland-Marokko

System Administrator

Precies 400 jaar tekenden de vertegenwoordigers van de Marokkaanse Sultan en de gevolmachtigden van de Staten-Generaal Staten van de Nederlandse Republiek der Verenigde Provinciën in Den Haag het verdrag waarin de diplomatieke banden tussen Marokko en Nederland werden vastgelegd. Eeuwenlang hebben de twee mogendheden handel gedreven, in de afgelopen decennia zijn veel inwoners van Marokko naar…

Lees verder