Hart Amsterdammuseum ยป

Maximiliaan van Oostenrijk

Dankzij het Mirakel is het in het laatmiddeleeuwse Amsterdam een komen en gaan van vogels van diverse pluimage. Onder hen bevinden zich personen van hoog aanzien.

Lees verder