Hart Amsterdammuseum ยป

Wonderjaar 1566

In januari 1566 doet zich een merkwaardig verschijnsel voor. De altijd zo keurige en in het gareel lopende weesjes van het oude Burgerweeshuis lijken volslagen gek geworden te zijn.

Lees verder