Hart Amsterdammuseum »

Aanbidding der Koningen

Van de vier evangelisten, beschrijft alleen Matteüs het kraambezoek dat de kleine Jezus en zijn ouders in Bethlehem ontvangen. Een onbenoemd aantal magiërs of wijzen uit het Oosten, volgt een ster, die hen de weg naar de pasgeboren Koning der Joden wijst. Een paar verzen slechts, die enorm tot de verbeelding spreken. Ook tot die van Jacob. Drie zwaar met symboliek beladen koningen zijn het…

Lees verder