Hart Amsterdammuseum »

In de startblokken

Judith van Gent

Volgens de overlevering -gesteund door zeventiende en achttiende-eeuwse bronnen- zou de schathemeltjerijke poorteres Haesje Claes door ‘godvruchtige meewarigheydt’ gedreven, het Burgerweeshuis hebben gesticht. Haesje had niet alleen een groot hart maar ook een groot huis. In een naast de Heilige Stede gelegen huis in de Kalverstraat, bracht zij nette verweesde poorterskinderen onder. Haesjes…

Lees verder