Hart Amsterdammuseum ยป

23 dingen webarcheologie

Tjarda de Haan

De digitale (r)evolutie heeft ons leven in de laatste decennia ingrijpend veranderd. Echter, ons digitaal erfgoed dreigt verloren te gaan. Wij merken dat er binnen de meeste erfgoedinstellingen te weinig aandacht is voor het behoud van digitaal erfgoed. Daarom willen wij samen met onze partners laten zien wat er nodig is om digitaal erfgoed te reconstrueren, conserveren, ontsluiten en presenteren.

Lees verder