Hart Amsterdammuseum »

#020today: Strak in het gelid

Corine Jacobs

Het is vrijwel klaar: het groot onderhoud dat moest worden verricht aan de harnassenvitrine, zowel aan de vitrine zelf als aan de 16de-eeuwse harnassen van de schutterij. Boosdoener was een te hoog vochtgehalte dat was ontstaan door een lekkage in de vitrine. De sporen die dit achterliet op het metaal en het leer zijn adequaat behandeld in het restauratieatelier. En nu staan ze er weer op hun…

Lees verder