Hart Amsterdammuseum »

Het Sint Luciënklooster

Hester Gersonius

‘Coptgin Ysebrandtsz geven over aan Brechten Jan van Dymensdr. der baghinen ende horen medezusteren den baghinen dair zy een bewairster af is ende nu te samen in enen huze woenen, het eigendom van een erf, gelegen naast het Begijnhof op voorwaarde dat zij ‘in gheesteliken state’ dit voirscr. erve zulle gebruiken ende oirbaren ter eren Goids hair leven lanc ende alzoe voert na hairre doot alle…

Lees verder