Hart Amsterdammuseum »

Hebben katholieken evenveel rechten als protestanten?

Linda van Gool

In 1648 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onafhankelijk van Spanje. Een kleine groep protestanten, aanvankelijk onder leiding van Willem van Oranje, had een enorme katholieke macht verslagen. Katholieke kloosters en kerken werden ingenomen. Katholieken moesten zich voortaan terugtrekken in huiskerken en konden niet meer de belangrijkste posities bekleden. Ruim tweehonderd jaar zou…

Lees verder