Hart Amsterdammuseum »

Burgerweeshuis in bedrijf

Aline Bleeker

In de eerste helft van de zeventiende eeuw wordt een stevige basis gelegd voor het Burgerhuis waarin nu het Amsterdam Museum huist. Na een aantal drastische verbouwingen ligt het grondplan vast. Alle sporen van het Sint Luciënklooster zijn uitgewist. Het klooster is alleen nog te terug te vinden in de plattegrond van de Meisjesvleugels aan de west- en zuidzijde. De jongens vinden hun draai in het…

Lees verder