Hart Amsterdammuseum »

Zilverschouw

Judith van Gent

Tijdens de zilverschouw worden in verschillende thema’s objecten uit zowel particuliere verzamelingen als uit de collectie van het Amsterdam Museum beschouwd. De zilverschouw is gestart in 2011 een heeft in de periode tot 2015 maar liefst acht schouwen georganiseerd.

Lees verder