Hart Amsterdammuseum »

Graffiti zines

Tjarda de Haan

Een 'zine' (afkorting van fanzine en magazine) is een gefotokopieerde publicatie op kleine schaal, vaak gericht op een minderheidspubliek. Fotokopie en print blijven de populairste media voor zines en meestal worden ze in lage oplage verspreid. De inhoud van zines is vaak provocatief van aard en bevat elementen die niet in de massamedia terug te vinden zijn. Lees de gastblog van Marcel van…

Lees verder