Hart Amsterdammuseum ยป

#020today: Amsterdammertjes naar Veenhuizen

Victor Kasprowicz

Het tafereel op het schilderijtje uit 1824 van Jelgerhuis lijkt vredig. Kinderen van het Aalmoezeniersweeshuis die terugkomen van de kerkdienst. Op dat moment hangt deze kinderen echter het zwaard van Damocles boven het hoofd. Moeten ze naar de strafkolonie Veenhuizen of mogen ze in Amsterdam blijven? Een interessant dilemma op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind.

Lees verder