Hart Amsterdammuseum ยป

Stationsplein

Jilles Al

Het ontwerp van het station is van de hand van Pierre Cuypers, die ook het Rijksmuseum ontwierp. De gebouwen vertonen een opvallende gelijkenis. De neogotische stijl van Cuypers was velen een doorn in het oog en het station werd dan ook een 'Fransch klooster' genoemd. De afbeeldingen geven je een idee hoe het gebied eruitzag vlak na het gereedkomen van het station.

Lees verder