Hart Amsterdammuseum »

De collectie beschouwd

Judith van Gent

Sinds 2010 organiseert het Amsterdam Museum samen met het Genootschap Amsterdam Museum schouwtafels, waarbij verzamelaars en conservatoren een paar keer per jaar bij elkaar komen om de collectie van het Amsterdam Museum nader te bestuderen. Anno 2015 zijn er zes verzamelaars- of schouwtafels actief: numismatiek, zilver, moderne & hedendaagse kunst, prenten & tekeningen, kostuum en ceramiek. Een…

Lees verder