Hart Amsterdammuseum ยป

Het DNA van Amsterdam

Wat maakt Amsterdam tot Amsterdam? Voor het maken van de tentoonstelling Amsterdam DNA is de geschiedenis van de stad vanaf de stichting tot heden ontleedt om het 'erfelijk materiaal' bloot te leggen. De kernwaarden ondernemerschap, creativiteit, burgerschap en vrijdenken lijken als constanten door de geschiedenis van Amsterdam te meanderen.

Lees verder