Hart Amsterdammuseum »

Afbraak Haarlemmer Houttuinen, 1974

Judith van Gent

Amsterdam biedt een troosteloze aanblik als Otto de Kat halverwege de jaren ’70 de sloop van de Haarlemmer Houttuinen vastlegt. Rond 1970 wordt begonnen met grootschalige stadsvernieuwing, veel panden worden gesloopt om plaats te maken voor verkeerswegen en nieuwe woningen. Ook de Haarlemmer Houttuinen, een vervallen volksbuurt, moet het veld ruimen. De voorgenomen plannen voor een brede…

Lees verder