Hart Amsterdammuseum »

#020today: Twee chirurgijns en één hart

Deze week is het Hartweek. Duizenden collectanten halen geld op voor de Hartstichting. Dit jaar gaat het geld naar onderzoek om de eerste voortekenen van hart- en vaatziekten te herkennen. Vroegtijdige ontdekking maakt tijdig ingrijpen mogelijk en dat vergroot de overlevingskansen aanzienlijk.

Lees verder