Hart Amsterdammuseum ยป

Naar school in het weeshuis

Judith van Gent

De weeskinderen die in het Burgerweeshuis woonden hoefden niet ver te lopen: tot het begin van de twintigste eeuw had het weeshuis een eigen school. De jongens konden daar tot timmerman worden opgeleid, de meisjes leerden huishoudelijke taken.

Lees verder