Hart Amsterdammuseum ยป

Hoe tolerant is Amsterdam eigenlijk?

Hester Gersonius

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Lees verder