Hart Amsterdammuseum ยป

Bloemen en vlinders

Vrouwelijke kunstenaressen schilderden en tekenden in de zeventiende eeuw veelal bloemstukken. Zo ook Margareta de Heer: op een tekening in de collectie van het Amsterdam Museum krioelen vlinders, kevers en motten over een stel pioenrozen.

Lees verder