Hart Amsterdammuseum ยป

Wie is het?

Deze tekening, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob, was lang toegeschreven aan Rembrandt. Recentelijk is die toeschrijving in twijfel getrokken. Nu wordt aan Ferdinand Bol gedacht als tekenaar van het blad.

Lees verder