Hart Amsterdammuseum »

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland/Universiteit van…

Margriet Schavemaker (Amsterdam Museum/UvA), artistiek directeur van het Amsterdam Museum zal op dit symposium georganiseerd door Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder de onderzoeksgroep ‘Corporate collections as emerging heritage’ een voordracht houden getiteld: Musea en het erfgoed van de toekomst: exclusieve versus inclusieve collecties.

Lees verder