Hart Amsterdammuseum »

#020today: Ceremonie

Judith van Gent

Op 15 december wordt landelijk Naturalisatiedag gehouden. In Amsterdam vindt op het stadhuis een ceremonie plaats waarbij wordt stilgestaan bij de verwerving van het Nederlanderschap door de personen die voor naturalisatie in aanmerking komen. Vanaf 2006 zijn gemeenten verplicht een dergelijke bijeenkomst te organiseren. In dat jaar gaf Amsterdam aan de uit China afkomstige kunstenaar Ni Haifeng…

Lees verder