Hart Amsterdammuseum »

Annemarie de Wildt neemt deel aan Ronde Tafel Gedeeld…

Op uitnodiging van de ministeries van BZ en OCW, die bezig zijn met de voorbereidingen voor een nieuw kader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024.
Onderdeel van dit kader is het thema Gedeeld Cultureel Erfgoed. Gesprek over dit thema om zo inzichten en ideeën op te doen over mogelijke wijze waarop GCE in het nieuwe beleidskader terug kan komen. Het doel van deze ronde tafel is: inzicht…

Lees verder