De wapens van de oppercommissarissen der Havens, Walen en Kranen van 1679 tot en met 1742 (aangevuld met wapens van havenmeesters en kapiteins der Waalridders